Rapport

Intelligente Verkeers Regel Installatie(iVRI) – Fase 1 Deliverable G4:IRSIDD Interface VLOG vs1.2

In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vier VRA leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van c