Rapport

20170628 Notitie XTNT slim reizen onderdelen Haarlbaarheidsstudie PPA definitief

In de PPA Stuurgroep van 8 december 2016 is besloten een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar consolidatie- en uitvoeringsmogelijkheden van resultaten, lessen en succesvol beproefde onderdelen van PPA (hierna: “PPA onderdelen”

20170628 Twijnstra Haalbaarheidsonderzoek toepassing Praktijkproef Amsterdam (en 'slim reizen') definitief eindrapport

Dit rapport bevat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van de resultaten van Praktijkproef Amsterdam.