Actuele opgeleverde producten

Titel Bewerk
Verslag themabijeenkomst Human Behaviour
PPA: Evaluatie van de Common Operational Picture, COP
Presentaties brede bijeenkomst SMC S&P
Verslag telco Human Behaviour 27 oktober 2017
Position paper. Verkeersveilig gebruik van smart devices én Smart Mobility
Final Report EU C-ITS Platform Phase II
Presentatie uitkomsten C-ITS Deployment Platform
W E R K A G E N D A 2 0 1 7 (july 2017)
Position paper verkeersveilig gebruik smart mobility_concept 20170720
20170628 Advin INF1704400-haalbaarheid PPA_definitief
20170628 Notitie XTNT slim reizen onderdelen Haarlbaarheidsstudie PPA definitief
20170628 PPA haalbaarheidstudie fase 3 Arane EINDCONCEPT
20170628 Twijnstra Haalbaarheidsonderzoek toepassing Praktijkproef Amsterdam (en 'slim reizen') definitief eindrapport
Slides June 2017 Plenary C-ITS Platform
Flyer DITCM Programma 2017 "Hét C-ITS opschalingsprogramma van Nederland"
conceptversie werkagenda randvoorwaardelijke vraagstukken 230517
19 mei Van Tafels naar een Community
Ronde Tafel Human Behaviour - 10 februari 2017
Verslag Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour - 10 februari 2017
Verslag Telco 17 maart 2017 Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour
Smart Mobility Ronde Tafel HB Terms of Reference 2.1
Eindrapport Evaluatie ITS Ronde Tafels
Verslag Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour_18 november
Vergaderstukken Ronde Tafel Human Behaviour 18 november 2016
Verslag Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour van 181116.
Verslag - Telco 4 november 2016 - Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour
Verslag Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour 30 september 2016
Smart Mobility & The user
Herijking routekaart Kenniskring gedrag
Key publications on automated driving (2016)
Verslag Ronde Tafel Human Behaviour 24-06-2016
Definitieve Rapportage Planfase PPA Fase 2 Zuidoost versie 1.0
Rijtaakindicatoren voor C-ITS-projecten
Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Terms of Reference - Versie 1.9
Presentatie Ronde Tafel Human Behaviour
Overzicht internationale samenwerkingsverbanden human behaviour en smart mobility
Flyer Dutch Round Tables for Smart Mobility
C-ITS Workforces
Dutch Involvement in Standardisation Gremia
Dutch Approach in Standardisation
Terms of Reference Tactische C-ITS Board Nederland
In car - proeven Resultaten
Video Rush Hour HD
Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Terms of Reference - Versie 1.5
State of Practice: Gedrag in ‘smart mobility’ projecten
Markt en overheid: wie geeft kleur aan ITS diensten?
Rijtaakindicatoren voor C -ITS-projecten (concept)
Producten 2016
Literatuuroverzicht Automatisch Rijden
Key publications on automated driving 2015
Kennisagenda Gedrag en intelligente mobiliteit
Kennisagenda Gedrag en intelligente mobiliteit 2.0
Internationale samenwerkingsverbanden relevant voor Human Behaviour
Human factor guidelines for the design of safe in-car traffic information services (Abstract)
Human factor guidelines for the design of safe in-car traffic information services
Vergaderlijn 24 juni 2016 - Public Awareness
Landelijk opinie onderzoeksrapport: mobiliteit van de toekomst 2030
A Conceptual Model To Explain, Predict and Improve User Acceptance of Driverless Vehicles
Public Awareness – onderzoek GCDC
Invloeds(f)actoren zakelijke rijders en smartphone-gebruik
Verslag telco 9 mei 2016
Nationale Platoontest
ITS en verkeersveiligheid
Human Behaviour as key to C-ITS implementation success
Gedrag in de wondere wereld van ITS
Hoe verliep de test op de A2?
Verslag bijeenkomst 1 april 2016
Vaststellen producten ITS Ronde tafel Human Behaviour
Markt en overheid: wie geeft kleur aan ITS diensten?
Rijtaakindicatoren voor C-ITS-projecten (concept)
Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid
Kennisagenda Human Behaviour & Smart Mobility (concept)
Internationale organisaties
In car-proeven - Resultaten
Powerpoint-sjabloon met huisstijl Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility
Basis slide set over de Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility
Basic slide set Dutch Round Tables for Smart Mobility
Word-sjabloon Ronde Tafel verslag
Word-template with branding Dutch Round Tables for Smart Mobility
Word-sjabloon met huisstijl Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility
Werkplan 2016
Vraagbaak voor Human Factors en Gebruikersgedrag
Verslag telco 5 februari 2016
Technologische kansen voor verkeersveiligheid
Zijn bestuurders zich minder bewust van gevaren direct nadat ze weer zelf van gevaren direct nadat ze weer zelf moeten rijden?
Verslag bijeenkomst 8 december 2015
Transition of control; het overnemen van rijtaken van de bestuurder door de auto en vice versa
Summary of Sae International Draft levels of Automation for on-Road vehicles
Failing Truck Platoon: Goal and Setup
Transition of Contol - Wat weten we al en wat weten we nog niet?
International Journal of Driving Science Driver - Vehicle Systems in Advanced Environments (IJDS)
The HFAuto Project and A review and framework of task transitions in automated driving?
Agenda bijeenkomst 8 december 2015
Verslag bijeenkomst 6 november 2015
Verkeersveiligheid van weggebruikers bij truck platooning
Verkeersveiligheid van weggebruikers bij truck platooning
Intertraffic Magazine Smart Mobility #SmartTogether
Flyer Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility
Flyer Dutch Round Tables for Smart Mobility
Resultaten 2015
Testprocedure Ministerie voor Infrastructuur en Milieu
Automated Driving
Verslag telco 27 oktober 2015
Verslag bijeenkomst 26 juni 2015
User experience: Human Behaviour staat (nog) niet op de winst- en verliesrekening!
Praktijkproef Amsterdam
Information prioritiser
Amsterdam onderweg
Vergaderlijn 24 april 2015
Pitch rijgedrag
Evaluatie ITS Corridor
Profiel Leden Tactische C-ITS Board
Verslag bijeenkomst 6 november 2015

Primaire tabs