Werkagenda randvoorwaardelijke vraagstukken 2017-2018

19 mei 2017

Op 19 mei is met u als stakeholder van de Smart Mobility Community besproken welke vraagstukken er in de werkagenda 2017-2018 opgepakt zouden moeten worden. Deze input is verwerkt in een concept werkagenda die eind mei gepubliceerd is met het verzoek de agenda aan te vullen voor 9 juni. Onderstaand vindt u deze concept-werkagenda. Uiterlijk eind juni zal de ‘definitieve’ werkagenda gepubliceerd worden. Definitief tussen haakjes omdat het een levend document is, die minimaal twee keer per jaar bijgesteld zal worden.

Klik voor de concept werkagenda