Volgende stappen in het besluitvormingsproces

17 oktober 2017

De opdrachtgevers van de Smart Mobility Community for Standards & Practices, te weten ConnectingMobility, BeterBenutten en WV/I&M, beogen het proces van besluitvorming voor het eind van het jaar ingericht te hebben in overleg met uiteenlopende stakeholders en het programmamanagement van de Community. De community wordt geïnformeerd over de tussenstappen via de gebruikelijke communicatie kanalen van de SmartMobility Community for Standards & Practices.

Vanuit de community is een sterk groeiende behoefte om de gezamenlijk opgeleverde en breed gedragen resultaten zoals standaarden, richtlijnen, position papers een duidelijke  status te geven door middel van besluitvorming.

Hiervoor was eerder de tactische C-ITS Board mede ingericht met een vertegenwoordiging vanuit verschillende publieke en private stakeholders.

De leden van de Tactische Board hebben echter geconstateerd dat zij te weinig mandaat hadden om namens hun achterban, met voldoende oog voor de consequenties van vaststelling, besluiten voor te bereiden of zelf namens een achterban een standpunt in te nemen.

Daarom heeft de Tactische C-ITS Board besloten zichzelf op te heffen, nadat zij zich hebben laten informeren over het proces en de inrichting die op dit moment vanuit het ministerie uitgewerkt wordt.

De leden van de C-ITS board hebben bij de uitwerking van dit besluitvormingsproces de volgende adviezen meegegeven:

  • De C-ITS board benadrukt dat het tav besluitvorming belangrijk is dat de stem van de industrie meegenomen wordt en de consequenties in internationaal perspectief .

  • Als de Community goed georganiseerd is, is er al brede betrokkenheid en draagvlak voor de gerealiseerde producten met quadriple vertegenwoordiging, en gaat de toetsing tbv besluitvorming met name over de duiding en impact voor markt en overheden.

  • Maak waar mogelijk gebruik van gremia en overlegstructuren die er al zijn.

  • Zorg hierbij voor besluitvorming met gedragen mandaat op het juiste niveau.

  • De C-ITS geeft ook aan dat het belangrijk is om transparant te communiceren naar de community hoe dit proces komende maanden ingericht wordt.