Succesvolle themadag op 12 december

15 december 2017

Geleerde lessen en kennis beschikbaar maken zodat niet elk project het wiel opnieuw uitvindt. Op 12 december bij Connekt benadrukte Caspar de Jonge, programmamanager Talking Traffic namens de opdrachtgevers* van de Smart Mobility Community nogmaals de urgentie om gezamenlijk randvoorwaardelijke aspecten op te pakken. De enthousiasmerende oproep is de start van een periode tot 10 januari waarin alle stakeholders hun input op de concept werkagenda voor 2018 kunnen leveren. De werkagenda is te vinden via link. De meer dan 40 stakeholders kregen vervolgens een overzicht van deresultaten van 2017 en een voorstel voor de plannen voor 2018, gepresenteerd door de zes thematrekkers. De presentaties zijn via link te bekijken.

De Smart Mobility Community in 2018

Naast het doorzetten van de activiteiten waarin trekkers met projecten aan de slag gaan met de randvoorwaardelijke vragen, blijven wij ook kijken naar aanpassingen waarmee we de Smart Mobility Community for Standards & Practices nog beter kunnen laten aansluiten op de behoefte van het netwerk.

-       In 2018 zal de samenwerking met de kennisagenda Automatisch Rijden intensiever worden. Beide agenda’s zijn een aanvulling op elkaar (korte termijn werkagenda, lange termijn kennisagenda). Daarom zullen de brede bijeenkomsten ook in 2018 gecombineerd worden en zullen de trekkers en initiatiefnemers een gezamenlijk plan opstellen.

-       Volgend jaar start, op initiatief van Talking Traffic, het voorstel voor de governance van de iVRI stukken op. Op basis van de eerste feedback en resultaten zal worden gekeken of deze structuur ook kan worden toegepast op andere stukken en/of producten.

 

*Opdrachtgevers van de Smart Mobility Community: Caspar de Jonge (Beter Benutten), Marja van Strien (Connecting Mobility) en Florien van der Windt (Ministerie IenW).