EU Openbare raadpleging over specificaties C-ITS

06 november 2017

Intelligente vervoerssystemen (ITS) zijn systemen waarbij informatie- en communicatietechnologieën worden toegepast op vervoer. ITS-toepassingen en -diensten kunnen zeer divers zijn, denk maar eens aan reisplanners, reisinformatiediensten, intelligente informatieborden en verkeerslichten, veiligheidstoepassingen (automatische 112-oproepen, geavanceerde cruisecontrol) en verkeersregelsystemen.

In tal van opzichten zijn voertuigen nu al geconnecteerde systemen. Maar in de zeer nabije toekomst zullen zij ook met elkaar, met de weginfrastructuur en eventueel ook met andere systemen in verbinding staat en deel uitmaken van een ecosysteem van met elkaar samenwerkende, gekoppelde en geautomatiseerde mobiliteitssystemen. Het is deze wisselwerking die centraal staat bij de coöperatieve intelligente vervoerssystemen (C-ITS).

Met C-ITS-systemen kunnen weggebruikers en verkeersregelaars informatie delen en gebruiken om op basis daarvan hun acties te coördineren. Dit coöperatieve aspect, dat mogelijk is door de digitale connectiviteit , moet zorgen voor meer veiligheid, efficiëntie en comfort in het verkeer doordat het de bestuurder helpt de juiste beslissingen te nemen en zich aan te passen aan de verkeerssituatie.

De EU-strategie inzake coöperatieve intelligente vervoerssystemen van 2016 moet in de eerste plaats de ITS-Richtlijn 2010/40/EU op het punt van rechtszekerheid aanpassen en aanvullen door middel van een gedelegeerde verordening ter zake.

 

De consultatie is via deze link bereikbaar: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specificatio...