Methodische Verkenning Zelfrijdende Auto’s  en  Bereikbaarheid

Uit het literatuuronderzoek en de expertsessie is gebleken dat de rijtaken op het hoofdwegennetwerk eerder geheel of partieel worden overgenomen dan op het onderliggend wegennetwerk en pelotonvorming van het vrachtverkeer zal zich op de snelwegen concentreren. Op basis van deze verwachting zijn de onderwerpen op de onderzoeksagenda geprioriteerd. Hoge prioriteit omdat ook bij de lagere niveaus van automatisering effect wordt verwacht. Lagere prioriteit omdat alleen bij de hogere niveaus van automatisering effect wordt verwacht. De aanbevelingen voor de onderzoeksagenda zijn opgesteld voor de situatie waarin zelfrijdende auto’s een substantiële rol gaan spelen. Om het effect van zelfrijdende auto’s goed te kunnen modelleren zijn aanzienlijke ingrepen in delen van het LMS nodig zoals aangegeven in enkele aanbevelingen.