Visual: Human behaviour

Human Behaviour

is enkel succesvol als mensen deze technologieën en systemen kunnen en willen gebruiken. Daarom is het thema Human Behaviour opgenomen in de werkagenda dat zich richt op de interactie tussen verkeersdeelnemers en Smart Mobility. 

Focus 2017

Voor uitgebreide omschrijving van de activiteiten van de community op gebied van human behaviour verwijzen we u naar de meest actuele versie van de .

Vraagbaak
Heeft u een vraag over het gedrag van verkeersdeelnemers en de interactie met Smart Mobility, zoals het gebruik van nieuwe technologie en informatie in de auto, de human factors van verkeersinformatie-apps of te verwachten reacties van andere weggebruikers wanneer zij een zelfrijdende auto tegenkomen? Stuur uw vraag naar . Lees hierover meer in .

In de spotlight

The human factor guidelines present the key human factor and ergonomic criteria for developing safe in-car traffic information services...

Een verkenning naar een eenvoudig toe te passen set rijtaakindicatoren voor doorstroming en verkeersveiligheid.

De Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility zijn ontmoetingsplekken waar industrie, kennisinstellingen, overheden en...

Dit position paper bevat aanbevelingen voor het gewenste gedrag bij verkeersdeelnemers en een voorstel tot een systeemaanpak om tot dit...

Dit overzicht bundelt werkgroepen, congressen, samenwerkingsverbanden en platforms in zowel Europa als Amerika op het gebied van human...

Deze notitie biedt een overzicht van de belangrijkste publicaties op het gebied van automatisch rijden. De publicatie is Engelstalig.

Primaire tabs