Smart Mobility Ronde Tafels Security

Workshop dry run C-ITS vertrouwensdiensten
29 januari 2016 - 10:00 tot 12:00

Het doel van de workshop is om met betrokken partijen en experts de totale levenscyclus van V-ITS stations te doorlopen evenals de tot dusverre in WG5 geïdentificeerde rollen die moeten worden ingericht en uitgevoerd om V-ITS stations operationeel en beveiligd te maken. Dit geeft alle betrokkenen in dit stadium inzicht in de resultaten van WG5 tot nog toe waardoor betrokkenen effectiever kunnen inspelen op de lopende totstandkoming van het implementatieplan. Tegelijkertijd kunnen door de workshop de resultaten van WG5 op hoofdlijn tussentijds worden gevalideerd.   

De workshop is beperkt tot de ITS-stations in voertuigen (V-ITS stations). ITS-stations die onderdeel gaan uitmaken van de weginfrastructuur (R-ITS stations) zijn buiten beschouwing gebleven, evenals andere categorieën van ITS-stations (niet voertuig- of weginfra-gebonden). In de workshop is niet ingegaan op specifieke use cases van C-ITS en V2X. Vanwege de tijd is ook niet meer ingegaan op de mogelijke invulling van de rollen in het trust model voor C-ITS en V2X. De resultaten van de workshop zijn openbaar. De individuele bijdrages van deelnemers zijn dat niet.

Location: 
RWS Westraven, Utrecht
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Nederland
Zaal E1.46