Smart Mobility Ronde Tafel Juridische Aspecten

10 maart 2016 - 13:00 tot 15:00

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Introductie Hans van Douwe en Sjoerd-Jan Wiarda
 3. Verslag 29 januari 2016 - bijgevoegd
 4. Handleiding verantwoordelijke t.b.v. consortia, bijgevoegd.
 5. Startdocumenten werkconferentie.
 6. Software aansprakelijkheid en toelating - Voortgang mondelinge toelichting
 7. Stakeholderanalyse, voorstel in stellen werkgroep - bijgevoegd
 8. Probe vehicle data en juridische positie wegbeheerder - toelichting Hans
 9. Signalering juridische issues in het werkveld.
 10. Planning volgende bijeenkomst
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Location: 
Sweco, De Bilt
Nederland