Bijeenkomst Community Juridische Aspecten Smart Mobility

05 december 2017 - 10:00 tot 11:30

Beste communityleden,

Graag nodig ik u uit voor de eerste en in 2017 laatste bijeenkomst van de Juridische Smart Mobility Community for Standards and Practices op 5 december van 10.00 tot 11.30 uur in de omgeving van Utrecht (locatie volgt). Nadat het organisatiemodel met tafels is verlaten is hard gewerkt aan een nieuwe opzet, de communities, waarin de aandachtsgebieden van de tafels nu zijn ondergebracht. De agenda (het concept werkprogramma volgt later) staat vooral in het teken van de werkagenda voor volgend jaar.

  • Op het gebied van dataprotectie is duidelijk dat de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 een belangrijk aandachtspunt zal zijn. Hoe gaan de Smart Mobility projecten hiermee om en hoe kan de Community bijdragen aan een soepele invoering van de nieuwe regels?
  • Op het gebied van datazeggenschap zal vooral de nasleep van het TRL rapport over de zeggenschapsverdeling tussen de autofabrikanten en de overige spelers in het veld juridische aandacht vragen, ondersteunend aan de inhoudelijke aandacht van de nieuw ingerichte community data. Daarbij is de zorg vooral of voor de verschillende toepassingen wel de benodigde data beschikbaar zijn.
  • Aansprakelijkheid speelt naast een zelfstandige rol ook sterker bij dataprotectie onder het AVG regime, waarbij verantwoordelijken geconfronteerd kunnen worden met hoge boetes voor fouten die soms elders in de keten zijn gemaakt. Bij datazeggenschap speelt met name de productaansprakelijkheid een grote rol bij de juridische inrichting van de datastromen. En tenslotte is de aansprakelijkheid een belangrijk issue bij geautomatiseerd en coöperatief rijden, waarbij de verantwoordelijkheid van de bestuurder, nu het uitgangspunt bij aansprakelijkheid op de weg,  afneemt naarmate meer rijtaken worden overgenomen.

Een ander issue dat wellicht aandacht van de juridische community verdient is hoe de geautomatiseerde auto onder menselijke controle kan worden gehouden. Een blackbox van de fabrikant aangevuld met deep learning door de artificial intelligence module onderweg lijkt daarvoor nog onvoldoende waarborgen te bieden. We zullen altijd in geval van een ongeluk moeten kunnen nagaan hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, zeker als er een zelfstandig opererende machine bij betrokken is.

Graag horen we van u of we de juiste issues hebben benoemd, of we nog onderwerpen missen en welke prioriteit de onderwerpen moet worden gegeven. Daarnaast is het ook van groot belang hoe deze worden aangepakt. Hoe moeten we de relatie binnen de juridische community vormgeven in het post-tafel tijdperk. Voor het juridische handwerk is het expertteam inmiddels weer opgestart, maar hoe we de community optimaal bediend en op de hoogte kunnen houden, daarover wil ik op 5 december graag met u van gedachte wisselen.

Ik hoop dat u erbij kunt zijn om samen de nieuwe community een vliegende start te geven in 2018.

Vriendelijke groet, Wouter van Haaften
Smart Mobility Community for Standards & Practices

Location: 
Sweco
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Nederland