Visual: Effecten

Effecten

projecten werken met verschillende technieken en diensten. Maar hoe meten we hoe succesvol deze zijn en wát de effecten dan exact zijn? De Ronde Tafel Effecten bekijkt welke methoden hiervoor geschikt zijn en brengt kennis en ervaringen hierover samen. Zij richt zich op de verkeerskundige en vervoerskundige effecten en inzichten in gedragsverandering. De Ronde Tafel focust daarbij vooral op de doorvertaling van de effecten naar inzichten voor toepassing op andere locaties, met meer gebruikers of met meerdere diensten en technieken tegelijkertijd.

Focus 2017

De Ronde Tafel Effecten is gericht op het realiseren van de volgende producten:

  • Overzicht van bestaande evaluatiemethodes, tools en modellen.
  • Lessons Learned. Rapportage van aanpak en lessen uit reeds uitgevoerde evaluatiestudies.
  • De Evaluatiecirkel. Een generieke evaluatiemethodiek voor C-ITS.

Daarnaast vraagt samenwerking met projecten op dit moment de volle aandacht. Om de informatiebehoefte te inventariseren én om een werkbare werkwijze af te stemmen onder alle betrokken partijen.

In de spotlight

This evaluation circle integrates existing research methods and other important aspects, for evaluating the effects of C-ITS and...

Stappenplan evaluatiestudies op basis van praktijkervaringen v0.1

Primaire tabs