Contact

Het DITCM Programma organiseert en faciliteert de Smart Mobility Community Standards and Practices in opdracht van Connecting Mobility en Beter Benutten.

Met algemene vragen en opmerkingen kunt u DITCM bereiken via .

Met kennisvragen en opmerkingen kunt u terecht bij programmamanager Joëlle van den Broek via .

Bezoekadres Connekt:
Ezelsveldlaan 59
2611 RV Delft

Bezoekadres AutomotiveNL:
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond