Bibliotheek

Er zijn 229 resultaten gevonden. 81 - 90 van 229

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 13 september 2016
Vergaderdatum: 13 september 2016

Presentatie bij de verdiepingssessie hybride communicatie 130916:
Spectrum is essentieel voor de ontwikkeling van ‘connected cars’
Kort overzicht van toegewezen spectrumbanden’, mogelijke ontwikkelingen en uitdagingen

Publicatiedatum: 08 september 2016
Vergaderdatum: 08 september 2016

Presentatie A&I tijdens expertsessie:  Workshop European Connection.

Publicatiedatum: 26 augustus 2016
Vergaderdatum: 08 september 2016

Presentatie door SMB tijdens de workshop Internationale aansluiting.
1. Nut en noodzaak
2. Gremia en rollen in ITS, C-ITS en AD
3. Horizontale hoofdthema’s
4. Processtappen
5. Vragen

Publicatiedatum: 15 september 2016
Vergaderdatum: 15 september 2016

Presentatie tijdens de expertsessie use cases door Onno Tool.
•Amsterdam Group
•C-ITS Platform EC
•CODECS
•Uitdagingen

Publicatiedatum: 30 september 2016
Vergaderdatum: 30 september 2016

Vergaderleidraad ronde tafel bijeenkomst 30 september 2016.

Publicatiedatum: 30 september 2016
Vergaderdatum: 30 september 2016 - 00:15

Herijking van de Routekaart Eerste beelden uit interviews (update 2016) op de Nederlandse publiek-private strategie Routekaart "Beter Geïnformeerd op Weg"

Publicatiedatum: 06 december 2016
Vergaderdatum: 06 december 2016

IFAL Proof-of-Concept Doelstelling en testaanpak

Publicatiedatum: 06 december 2016
Vergaderdatum: 06 december 2016 - 00:15

Kwetsbaarheden vanuit oogpunt criminaiteitsbestrijding

Publicatiedatum: 13 december 2016
Vergaderdatum: 13 december 2016 - 00:45

InterCor presentatie tijdens Ronde Tafel Effecten 131216. Dit is de versie met geactualiseerde Activity nummering.

Publicatiedatum: 13 december 2016
Vergaderdatum: 13 december 2016 - 01:00

Presentatie InterCor intro RondeTafel Effecten 131216 door Bart netten