Bibliotheek

Er zijn 75 resultaten gevonden. 1 - 10 van 75

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 28 juni 2016 - 13:00

Verslag bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 10 mei 2016.

Publicatiedatum: 28 juni 2016
Vergaderdatum: 28 juni 2016 - 13:00

Vergaderstuk juridische tafel rond het thema "Probe vehicle data" met als zorgpunt de positie van de wegbeheerder ten aanzien van datauitwisseling tussen wegkant en voertuig en vice versa. Met aandacht voor aspecten als datazeggenschap en de wet op persoonsbescherming.

Publicatiedatum: 07 april 2016

Presentatie Intertraffic 2016, over de juridische aspecten bij coöperatief rijden.

Publicatiedatum: 23 augustus 2016
Vergaderdatum: 23 augustus 2016

Overzicht van de onderwerpen die voor 2016 op de agenda staan bij de Ronde Tafel Juridische Aspecten.

Publicatiedatum: 31 december 2015
Vergaderdatum: 31 december 2015

Omschrijving en evaluatie van de activiteiten van de Ronde Tafel Juridische Aspecten over het jaar 2015.

Publicatiedatum: 06 december 2016

This Powerpoint presentation is a standard presentation about the Dutch Round Tables for Smart Mobility. The content of this presentation is in English.

Publicatiedatum: 01 januari 2016

Deze Powerpoint-presentatie is een basis presentatie over de Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility.

Publicatiedatum: 09 juli 2015
Vergaderdatum: 09 juli 2015

Presentatie over activiteiten van Beter Benutten over Privacy en Architectuur.

Publicatiedatum: 09 juli 2015
Vergaderdatum: 09 juli 2015

Opzet voor het komen tot een risico-analyse gericht op drie rechtsgebieden: dataprotectie, datazeggenschap en aansprakelijkheid.

Publicatiedatum: 03 september 2015
Vergaderdatum: 03 september 2015

Agenda van de workshop deel 1 Risicoanalyse C-ITS en datazeggenschap/aansprakelijkheid.