Bibliotheek

Er zijn 145 resultaten gevonden. 111 - 120 van 145

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 29 januari 2016
Vergaderdatum: 29 januari 2016

FIA answers on ACEA responses and further explanation of “Shared Server Concept”

Publicatiedatum: 10 maart 2016
Vergaderdatum: 10 maart 2016

Agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 10 maart 2016.

Publicatiedatum: 10 maart 2016
Vergaderdatum: 10 maart 2016

Overzicht van de stakeholders van smart mobility naar verdeling publiek-privaat en het beïnvloedingsniveau.

Publicatiedatum: 10 maart 2016
Vergaderdatum: 10 maart 2016

Concept 3 van de handreiking dataprotectie.

Publicatiedatum: 10 maart 2016
Vergaderdatum: 29 januari 2016

Verslag bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 29 januari 2016.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 10 mei 2016.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Vergaderstuk juridische tafel rond het thema "floating car data" als punt van zorg over de beschikbaarheid van data ten behoeve van verkeersmanagement en de mogelijkheden van de wegbeheerder om deze data te kunnen verwerken. Met aandacht voor datazeggenschap, dtaprotectie en aansprakelijkheden.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Concept handreiking "De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie". Deze handreiking wil samenwerkings- en ketenpartners bij smart mobility toepassingen een handvat bieden om te kunnen bepalen wie van hen als verantwoordelijke(n) moet(en)worden aangemerkt.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Verslag bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 10 maart 2016.

Publicatiedatum: 28 juni 2016
Vergaderdatum: 28 juni 2016

Agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 28 juni 2016.