Bibliotheek

Er zijn 145 resultaten gevonden. 101 - 110 van 145

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 13 november 2015
Vergaderdatum: 13 november 2015

agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 13 november 2015

Publicatiedatum: 13 november 2015
Vergaderdatum: 13 november 2015

Vragen voor evaluatie en verbetering van de Ronde Tafel sessies.

Publicatiedatum: 13 november 2015
Vergaderdatum: 13 november 2015

Verslag van de bevindingen over juridische risicoanalyse. De rechtsgebieden dataprotectie, datazeggenschap en aansprakelijkheid zijn verkend voor specifieke use cases en uitgewerkt tot algemene bevindingen en aanbevelingen.

Publicatiedatum: 13 november 2015
Vergaderdatum: 13 november 2015

Prioriteiten voor het eerste halfjaar van 2016 ter vaststelling in de Ronde Tafel bijeenkomst d.d. 13 november 2015.

Publicatiedatum: 07 december 2015
Vergaderdatum: 07 december 2015

agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 7 december 2015

Publicatiedatum: 07 december 2015
Vergaderdatum: 07 december 2015

Een omschrijving van de stand van zaken en aanpak voor de Ronde Tafel Juridische Aspecten in 2016.

Publicatiedatum: 07 december 2015
Vergaderdatum: 07 december 2015

Vanwege twee nieuwe projecten in het thema automatisch rijden, stelt de Ronde Tafel een ´quick scan´ voor om de juridische issues bij dit thema in beeld te krijgen.

Publicatiedatum: 07 december 2015
Vergaderdatum: 07 december 2015

Concept 1 van de handreiking dataprotectie.

Publicatiedatum: 29 januari 2016
Vergaderdatum: 29 januari 2016

Agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 29 januari 2016.

Publicatiedatum: 29 januari 2016
Vergaderdatum: 29 januari 2016

Handleiding voor een gebruik van drones dat voldoet aan de waarborgen voor bescherming van de privacy. Document is uitgegeven door het Ministerie van Veiligeheid en Justitie.