Bibliotheek

Er zijn 152 resultaten gevonden. 1 - 10 van 152

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 08 september 2016
Vergaderdatum: 08 september 2016

Notulen Expertsessie Internationale Aansluiting.

Publicatiedatum: 15 september 2016
Vergaderdatum: 15 september 2016

Notulen Expertsessie Use Cases.

Publicatiedatum: 18 april 2016
Vergaderdatum: 18 april 2016

Presentatie gezien vanuit de Nedelandse context over de beoogde C-ITS referentiearchitectuur van het hoogste niveau, inzetbaar binnen een afgesproken werkgebied en gebaseerd op internationale standaarden.

Publicatiedatum: 18 april 2016
Vergaderdatum: 18 april 2016

Presentatie over de resultaten van de voormalige Ronde Tafel Dutch Profile / standaardisatie. Deze Ronde Tafel is nu onderdeel van Architectuur & Interoperabiliteit.

Publicatiedatum: 18 april 2016
Vergaderdatum: 18 april 2016

Presentatie over de plannen van de Ronde Tafel Architectuur & Interoperabiliteit voor 2016.

Publicatiedatum: 18 april 2016
Vergaderdatum: 18 april 2016

Presentatie over het werkprogramma van 2016.

Publicatiedatum: 13 juni 2016
Vergaderdatum: 13 juni 2016

Pleidooi voor een workshop ´hybride benadering´ voor de Ronde Tafel Architectuur & Interoperabiliteit.

Publicatiedatum: 13 juni 2016
Vergaderdatum: 13 juni 2016

Presentatie over de aanpak voor internationale verankering van de Ronde Tafel.

Publicatiedatum: 13 juni 2016
Vergaderdatum: 13 juni 2016

Presentatie over vragen vanuit het project ITS Corridor aan de Ronde Tafel Architectuur & Interoperabiliteit.

Publicatiedatum: 13 juni 2016
Vergaderdatum: 13 juni 2016

Presentatie over de beoogde producten en aanpak daarvan.