Bibliotheek

Er zijn 144 resultaten gevonden. 71 - 80 van 144

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 01 april 2016
Vergaderdatum: 01 april 2016

Resultaten van de in-car proeven binnen project Praktijkproef Amsterdam

Publicatiedatum: 01 april 2016
Vergaderdatum: 01 april 2016

Overzicht van internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van ITS en human behaviour.

Publicatiedatum: 01 april 2016
Vergaderdatum: 01 april 2016

Kennisagenda Human Behaviour & Smart Mobility (concept)

Publicatiedatum: 01 april 2016
Vergaderdatum: 01 april 2016

Notitie over de onderzoeksopzet (een aanzet).

Publicatiedatum: 01 april 2016
Vergaderdatum: 01 april 2016

Deze notitie biedt een set indicatoren voor rijgedrag op bestuurdersniveau die in projecten op een eenvoudige manier zijn te meten.

Publicatiedatum: 01 april 2016
Vergaderdatum: 01 april 2016

Agenda en vergaderlijn bijeenkomst ronde tafel  human behaviour van 1 april 2016, thema: het vaststellen producten ITS ronde tafel Human behaviour. Met aandacht voor de stand van zaken, HF guidelines, aanduidingen zoals kernteam/ vast lid / deelnemer verder projectennieuws en vaststellingen rond verdiepen en vooruitkijken

Publicatiedatum: 07 april 2016

Presentatie Intertraffic 2016, een roadmap security voor smart mobility projecten en pilots.

Publicatiedatum: 10 april 2016

Doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren wanneer automobilisten ‘netter’ rijgedrag vertonen. Weggebruikers hebben daarvoor feedback nodig op hun rijgedrag. De Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour onderzocht met welke indicatoren het rijgedrag van een automobilist is vast te stellen en hoe deze indicatoren zijn te meten.

Publicatiedatum: 09 mei 2016
Vergaderdatum: 09 mei 2016

Presentatie Intertraffic 2016.

Publicatiedatum: 09 mei 2016
Vergaderdatum: 09 mei 2016

Ei van Columbus of waard van Damocles?