Bibliotheek

Er zijn 173 resultaten gevonden. 1 - 10 van 173

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 31 januari 2014

Document en vergaderstuk over de deliverable 1.3 v2x Security Architecture v2, project IST-269994 als onderdeel van het

Publicatiedatum: 01 januari 2015

Omschrijving van het profiel van de Tactische C-ITS Board Nederland.

Publicatiedatum: 01 januari 2015

Working Group 5: ANNEX 3 Crypto Agility / Updateability in in Cooperative-Intelligent Transport Systems (C–ITS)

Publicatiedatum: 01 januari 2015

Versie 1.0 van de Workgroup 5: security en certification ANNEX 4: Compliance assessment in Cooperative ITS (C-ITS). An analysis of the challenges, potential approaches and processes for compliance assessment in C-ITS.

Publicatiedatum: 01 januari 2015

Engelstalig white paper over de veiligheid en betrouwbaarheid van connected en coopertieve moniliteit, de interoperabiliteit tussen wegkant infrastructuur managers, toeleveranciers en systemen, en de bescherming van persoonsgegevens welke wordt verzameld en gebruikt.

Publicatiedatum: 01 januari 2015

Technisch white paper over het security research naar hacking die de controle overneemt over een voertuig.

Publicatiedatum: 01 januari 2015

Versie 1.1  van de Workgroup 5: security en certification ANNEX 1: Trust models for Cooperative - Intelligent Transport System (C-ITS). An analysis of the possible options for the design of the C-ITS trust model based on Public Key Infrastructure in Europe.

Publicatiedatum: 01 januari 2015

Versie 1.0 van de Workgroup 5: security en certification ANNEX 2: Revocation of Trust in Cooperative-Intelligent Transport Systems (C–ITS).

Publicatiedatum: 18 februari 2015

Het Nationaal Actieprogramma Connecting Mobility faciliteert onderzoek, kennisontwikkeling en uitwisseling op gebied van coöperatieve systemen, met als doel het versnellen van technische ontwikkelingen op gebied van digitaal verkeersmanagement en grootschalige implementatie van ‘slimme’ mobiliteitssystemen.Belangrijke pijler om dit te realiseren is Human Factors (HF) en gedrag.

Publicatiedatum: 20 maart 2015
Vergaderdatum: 20 maart 2015 - 11:00

Waar staan we nu en hoe verder?