Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 741 - 750 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Het programma Beter Benutten heeft ten doel de beschikbare capaciteit ven de infrastructuur in Nederland beter te gebruiken. Een van de projecten binnen Beter Benutten waarbij coöperatieve technologie zal worden ingezet is project Spookfiles A-58 in Noord-Brabant.

Opzet voor het komen tot een risico-analyse gericht op drie rechtsgebieden: dataprotectie, datazeggenschap en aansprakelijkheid.

agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 10 maart 2016

FIA answers on ACEA responses and further explanation of “Shared Server Concept”

verslag bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 29 januari 2016

Handleiding voor een gebruik van drones dat voldoet aan de waarborgen voor bescherming van de privacy. Document is uitgegeven door het Ministerie van Veiligeheid en Justitie.

agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 29 januari 2016

verslag bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 7 december 2015

Concept 1 van de handreiking dataprotectie.

Vanwege twee nieuwe projecten in het thema automatisch rijden, stelt de Ronde Tafel een ´quick scan´ voor om de juridische issues bij dit thema in beeld te krijgen.