Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 711 - 720 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Dit engelstalig document levert een overzicht op de actuele staat op het gebied van technologie rond het automatisch rijden

agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 9 juli 2015

[revisie 1.9] De Ronde tafel Human Behaviour is één van de thematische tafels die wordt georganiseerd rondom
de randvoorwaarden voor smart mobility en ITS (connected systemen, coöperatieve systemen en

[revisie 1.5] De Ronde tafel Human Behaviour is één van de thematische tafels die wordt georganiseerd rondom
de randvoorwaarden voor smart mobility en ITS (connected systemen, coöperatieve systemen en

Het Nationaal Actieprogramma Connecting Mobility faciliteert onderzoek, kennisontwikkeling en –

Rol van overheden en marktpartijen bij de ontwikkeling en uitrol van reisinformatieapps

Een verkenning naar een eenvoudig toe te passen set rijtaakindicatoren voor doorstroming en veiligheid

Overzicht van de producten (deliverables) van de Ronde Tafel Human Behaviour in 2016

Dit engelstalig document levert een overzicht op de actuele staat op het gebied van technologie rond het automatisch rijden

onderzoeksrapport voor het ministerie I&M naar haar campagnes die zich rechtstreeks richten op de autobestuurder. Het effect op de zakelijke rijders van deze campagnes is (nog) relatief beperkt. RWS en I&M willen (mede daarom) verkennen of het smartphone gebruik van de zakelijke rijder kan worden beïnvloed via ‘intermediairs’ (actoren) in de directe omgevingvan de zakelijke rijder.