Bibliotheek

Er zijn 26 resultaten gevonden. 1 - 10 van 26

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 06 december 2016

This Powerpoint presentation is a standard presentation about the Dutch Round Tables for Smart Mobility. The content of this presentation is in English.

Publicatiedatum: 15 november 2016

Voor gebruik door de Ronde Tafel-deelnemers is dit Word-sjabloon (.dotx) beschikbaar voor verslaglegging van de Ronde Tafel bijeenkomsten. Met opmerkingen en vragen over het gebruik van de huisstijl kunt u terecht bij info@ditcm.eu t.a.v. communicatie.

Publicatiedatum: 06 oktober 2016

In dit document zijn de taken en bevoegdheden van de Tactische C-ITS Board Nederland toegelicht.

Publicatiedatum: 30 september 2016

Dit overzicht bundelt werkgroepen, congressen, samenwerkingsverbanden en platforms in zowel Europa als Amerika op het gebied van human behaviour en smart mobility, en verbindt deze aan Nederlands contactpersonen.

Publicatiedatum: 15 september 2016
Vergaderdatum: 15 september 2016

In dit overzicht treft u alle use cases welke gehanteerd worden aan de landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility. Deze usecaselijst is samengesteld op basis van actuele projecten zoals in het Programma Beter Benutten, ITS Corridor en InterCor. Deze versie is de versie die opgesteld is ter voorbereiding van de expertsessie use cases van 15 september 2016.

Publicatiedatum: 13 september 2016
Vergaderdatum: 13 september 2016

Presentatie tijdens verdiepingssessie hybride communicatie over "Automotive and ITS: on the road to 5G".

Publicatiedatum: 13 september 2016
Vergaderdatum: 13 september 2016

Presentatie bij de verdiepingssessie hybride communicatie 130916:
Spectrum is essentieel voor de ontwikkeling van ‘connected cars’
Kort overzicht van toegewezen spectrumbanden’, mogelijke ontwikkelingen en uitdagingen

Publicatiedatum: 01 augustus 2016

Nederlandse flyer over de Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility.

Publicatiedatum: 01 juli 2016

Overzicht van de producten (deliverables) van de Ronde Tafel Human Behaviour in 2016.

Publicatiedatum: 18 mei 2016

Conclusies en aanbevelingen op basis van de demonstratie van de ITS Corridor RWW berichten op de multiple service provider, standaard diensteninfrastructuur van Spookfiles.