Bibliotheek

Er zijn 151 resultaten gevonden. 41 - 50 van 151

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 30 september 2016
Vergaderdatum: 30 september 2016

Vergaderleidraad ronde tafel bijeenkomst 30 september 2016.

Publicatiedatum: 30 september 2016
Vergaderdatum: 30 september 2016 - 00:15

Herijking van de Routekaart Eerste beelden uit interviews (update 2016) op de Nederlandse publiek-private strategie Routekaart "Beter Geïnformeerd op Weg"

Publicatiedatum: 15 september 2016
Vergaderdatum: 15 september 2016

Notulen Expertsessie Use Cases.

Publicatiedatum: 15 september 2016
Vergaderdatum: 15 september 2016

Presentatie tijdens de expertsessie use cases door Onno Tool.
•Amsterdam Group
•C-ITS Platform EC
•CODECS
•Uitdagingen

Publicatiedatum: 13 september 2016
Vergaderdatum: 13 september 2016

Presentatie tijdens verdiepingssessie hybride communicatie over "Automotive and ITS: on the road to 5G".

Publicatiedatum: 13 september 2016
Vergaderdatum: 13 september 2016

Presentatie tijdens de verdiepingssessie hybride testomgeving 130916 door Oene Kerstjens:
A national and international Hybrid C-ITS test & deployment facility for several purposes:
-Accelerating and elimination of risks in product development
-Tools and facilities for ‘partners’
-Open test facility for foreign public & private entities

Publicatiedatum: 13 september 2016
Vergaderdatum: 13 september 2016

Presentatie bij de verdiepingssessie hybride communicatie 130916:
Spectrum is essentieel voor de ontwikkeling van ‘connected cars’
Kort overzicht van toegewezen spectrumbanden’, mogelijke ontwikkelingen en uitdagingen

Publicatiedatum: 13 september 2016
Vergaderdatum: 13 september 2016
Publicatiedatum: 13 september 2016
Vergaderdatum: 13 september 2016 - 00:45

Beter Benutten Vervolg Talking Traffic.

Publicatiedatum: 13 september 2016

Verslag Expert Sessie Hybride Communicatie.