Zijn bestuurders zich minder bewust van gevaren direct nadat ze weer zelf van gevaren direct nadat ze weer zelf moeten rijden?