Verkeersveiligheid van weggebruikers bij truck platooning