Transition of Contol - Wat weten we al en wat weten we nog niet?