State of Practice: Gedrag in ‘smart mobility’ projecten

Publicatiedatum: 
18 februari 2015

Het Nationaal Actieprogramma Connecting Mobility faciliteert onderzoek, kennisontwikkeling en uitwisseling op gebied van coöperatieve systemen, met als doel het versnellen van technische ontwikkelingen op gebied van digitaal verkeersmanagement en grootschalige implementatie van ‘slimme’ mobiliteitssystemen.Belangrijke pijler om dit te realiseren is Human Factors (HF) en gedrag. Dit is rand-voorwaarde voor verdere ontwikkelingen van het programma. Dit rapport behelst de rapportage van het projectonderdeel ‘State of Practice’