Smart Mobility Ronde Tafel HB Terms of Reference 2.1

Publicatiedatum: 
11 april 2017

De Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility zijn ontmoetingsplekken waar industrie, kennisinstellingen, overheden en belangenverenigingen samen komen om Smart Mobility sneller en grootschaliger tot ontwikkeling te brengen in Nederland.
Momenteel zijn er vijf Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility (thema´s): Architectuur & Interoperabiliteit, Effecten, Human Behaviour, Juridische Aspecten en Security. De agenda wordt per Ronde Tafel bepaald door enerzijds actuele issues uit lopende projecten, anderzijds door projectoverstijgende en internationale ontwikkelingen, die ook invloed hebben.
De Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour is één van de thematische tafels die wordt georganiseerd rondom de randvoorwaarden voor Smart Mobility en ITS (connected systemen, coöperatieve systemen en automatisering van de rijtaak).