Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 21 - 30 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Self-driving vehicles are expected to improve road safety, improve the mobility of those who currently cannot use conventional vehicles, and reduce emissions. In this white paper we discuss issues related to road safety with self-driving vehicles.

Uit het onderzoek is gebleken dat er maatschappelijk gezien een grote voordeel valt te behalen met autonome voertuigen. Voor Smart Mobility betekent dit, dat u de genoemde stakeholders actief dient te bezoeken om zo de expertise te bundelen. Er heerst veel kennis bij verschillende partijen door deze kennis te delen, kan de implementatie van autonome voertuig in goede banen geleid worden.

Hoe dit zich zal ontwikkelen en wat voor impact het daadwerkelijk zal hebben, moet in de toekomst blijken. Hoogerwerf geeft aan dat er hoe dan ook veel ontwikkelingen gaande zijn die een plek zullen krijgen in de maatschappij. Dit moeten we sector overschrijdend en interdisciplinair oppakken. Bij deze integrale aanpak is het van belang om een open blik op onverwachteontwikkelingen te houden.

Wij staan aan de vooravond van een systeem- sprong in vervoer. In onze samenleving is een aantal maatschappelijke, technologische en gedragsontwikkelingen gaande die grote impact zullen hebben op hoe en waarom wij ons over 30 jaar verplaatsen.

In collaborative projects DAVI develops automated vehicles. These vehicles will be tested extensively on a test track, on a closed roads and in mixed traffic on public roads. The reliability of the technology will be quantified and improved under various driving conditions

Auto executives‘ views tend to reflect concerns over current commercial challenges, suggesting a lack of consensus over the shape of the future mobility eco-system.

Motoring is being transformed by new materials, new fuels and information technology. However, the Government must act if people and businesses in the UK are to obtain the full benefit of this ongoing automotive revolution.

In deze publicatie verkent de raad de mogelijke impact van technologische ontwikkelingen op de leefomgeving en infrastructuur. De focus ligt op zogeheten doorbraaktechnologieën die vanwege hun reikwijdte in verschillende sectoren de leefomgeving sterk kunnen veranderen.

Industry and Government Activity, Liability, Digital Maps.