Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 41 - 50 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Presentatie over de FESTA -V cycle in de Nederlandse versie, als leidraad evaluaties Benutting. Aandacht voor de verfijning : Evaluation While Doing (EWD)

Verslag dagdeelbijeenkomst Ronde tafel effecten van 1 september 2015

Verslag Telco rnde tafel Human Behaviour 27 oktober 2015

Verslag dagdeelbijeenkomst Ronde tafel Human Behaviour van 26 juni 2015; Thema: User experience: Human Behaviour staat (nog) niet op de winst- en verliesrekening!

agenda en vergaderlijn bijeenkomst ronde tafel Human Behaviour 26 juni 2016 . Thema: User experience: Human Behaviour staat (nog) niet op de winst- en verliesrekening! Met aandacht voor de casus user experience, projecten nieuws, de Praktijkproef Amsterdam en de helpdesk

Presentatie over het gebruik van de app ADAM een perssonlijke reisassistent voor forensen tijdens de praktijkproef amsterdam, met aandacht voor de user experience

Presentatie over de bevindingen bij het gebruik van meerdere informatie applicaties, een TNO bachelor thesis.

Presentatie Amsterdanm onderweg over het gebruik en de ervaringen van de app Superroute (regulier en super P-route voor evenementen)

Vergaderlijn ronde tafelbijeenkomst Human Behaviour 24 april 2015, met aandacht voor Waar staan we Nu, de Plaats van de tafel tussen de landelijke tafels en indicatoren in de diverse projecten.

Presentatie over rijgedrag met aandacht voor file nr 1 (de A20) en de bevindingen, dagen van geen file, oorzaken en aanpak, etc