Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 771 - 780 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Presentatie over cooperatief rijden en datazeggenschap, door de Leibniz Foundation for Law. Deze presentatie was onderdeel van de workshop risico-analyse.

Voorbereidende notitie voor de workshop risicoanalyse.

verslag bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 13 november 2015

Prioriteiten voor het eerste halfjaar van 2016 ter vaststelling in de Ronde Tafel bijeenkomst d.d. 13 november 2015.

Verslag van de bevindingen over juridische risicoanalyse. De rechtsgebieden dataprotectie, datazeggenschap en aansprakelijkheid zijn verkend voor specifieke use cases en uitgewerkt tot algemene bevindingen en aanbevelingen.

Vragen voor evaluatie en verbetering van de Ronde Tafel sessies.

agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 13 november 2015

verslag bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 25 september 2015

Lijst onderzoeks- en implementatieonderwerpen voor de Ronde Tafel Juridische Aspecten.

agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 25 september 2015