Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 761 - 770 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

This document gives a overview of standardisation needs for C-ITS Services to be deployed in The Netherlands in the near and mid-long term, with a focus on the Cooperative ITS Corridor.

The conclusion of the Utrecht workshop of November 27 2014 is that V2X is an important boost for road safety. The technique for achieving this goal is evolving rapidly, and will be available in the foreseeable future. In order to realize a large-scale deployment of connected and cooperative mobility,steps will have to be taken to clear the obstacles described in this paper.

Persuasieve technologie en de toekomst van het verkeerssysteem. De publicatie ‘Op advies van de auto’ is een samenwerking tussen het Rathenau Instituut en de Technische Universiteit Eindhoven en maakt deel uit van het NWO-programma ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Verkennende analyse van de verzekeringsmarkt en nieuwe risico’s bij zelfrijdende auto’s

Gezien de verwachting dat cybercrime voor autonoom rijdende voertuigen sterk zal groeien en dat niet alle problemen van tevoren te voorspellen zijn, wordt voor de lange termijn geadviseerd te streven naar een framework waarin maatregelen zich kunnen ontwikkelen.

Uit het literatuuronderzoek en de expertsessie is gebleken dat de rijtaken op het hoofdwegennetwerk eerder geheel of partieel worden overgenomen dan op het onderliggend wegennetwerk en pelotonvorming van het vrachtverkeer zal zich op de snelwegen concentreren. Op basis van deze verwachting zijn de onderwerpen op de onderzoeksagenda geprioriteerd.

The reports ends with recommendations for the Dutch government. These recommendations are related to users, infrastructure, education and information, monitoring and regulation and enforcement. One of the priorities is to gain more advanced insights of current and future driving via real live situations and trials, to be able to guarantee the safety of drivers and the traffic in general.

Geconcludeerd kan worden dat de open normen van het aansprakelijkheidsrecht in combinatie met de nieuwsoortigheid (het innovatieve karakter) van zelfrijdende auto’s maken dat het bestaande recht relatief weinig houvast biedt.

At the time the Convention was drafted self-driving cars were evidently not within the scope of thought of the negotiators. This raises questions about what may and may not be allowed under the Convention when it comes to technical concepts as the self-driving car. Article 8 and article 13 par.

Voor de korte termijn is een zestal generieke maatregelen voorgesteld waarmee het op korte termijn mogelijk is een beeld te krijgen van de beveiliging van systemen voor autonoom rijdende auto’s, daarmee van de veiligheid van het rijden erin en de beveiliging te verbeteren.