Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 741 - 750 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Hoe Nederland Internationaal kan uitblinken bij het ontwikkelen van technologie die auto's met elkaar laat communiceren en met de infrastructuur.

De hoogwaardige infrastructuur in combinatie met de positieve samenwerking tussen de automotive industrie, wetenschap en overheid maken Nederland een uitermate geschikt land voor de beoogde innovatie, ontwikkeling en toepassing van de zelfrijdende auto.

survey: To which extent do road infrastructure factors influence the performance of automated driving
assistance systems?

This report summarizes the current state of the art in cooperative vehicle–highway automation systems in Europe and Asia based on a series of meetings, demonstrations, and site visits, combined with the results of literature review.

For realizing societal benefits of automated driving (collective optimum) the addition of communication capability is essential Two main drivers for automated driving are (1) increasing safety and (2) “free up” time, so drivers can use their travel time in other ways.

Industry and Government Activity, Liability, Digital Maps.

In deze publicatie verkent de raad de mogelijke impact van technologische ontwikkelingen op de leefomgeving en infrastructuur. De focus ligt op zogeheten doorbraaktechnologieën die vanwege hun reikwijdte in verschillende sectoren de leefomgeving sterk kunnen veranderen.

Motoring is being transformed by new materials, new fuels and information technology. However, the Government must act if people and businesses in the UK are to obtain the full benefit of this ongoing automotive revolution.

Auto executives‘ views tend to reflect concerns over current commercial challenges, suggesting a lack of consensus over the shape of the future mobility eco-system.

In collaborative projects DAVI develops automated vehicles. These vehicles will be tested extensively on a test track, on a closed roads and in mixed traffic on public roads. The reliability of the technology will be quantified and improved under various driving conditions