Bibliotheek

Er zijn 781 resultaten gevonden. 181 - 190 van 781

In deze bibliotheek vind u producten, documenten, presentaties, rapporten en artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van smart Mobility oplossingen. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. Daarnaast vindt u relevante informatie zoals presentaties en rapporten van afgeronde en lopende projecten en internationale artikelen mbt de thema’s waar de community S&P aan werkt.

Publicatiedatum: 13 juni 2016
Vergaderdatum: 13 juni 2016

Presentatie over de aanpak voor internationale verankering van de Ronde Tafel.

Publicatiedatum: 13 juni 2016
Vergaderdatum: 13 juni 2016

Pleidooi voor een workshop ´hybride benadering´ voor de Ronde Tafel Architectuur & Interoperabiliteit.

Publicatiedatum: 13 juni 2016
Vergaderdatum: 13 juni 2016

Agenda bijeenkomst ronde tafel Architectuur en interoperabiliteit van 13 juni 2016

Publicatiedatum: 18 mei 2016

Conclusies en aanbevelingen op basis van de demonstratie van de ITS Corridor RWW berichten op de multiple service provider, standaard diensteninfrastructuur van Spookfiles.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Verslag bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 10 maart 2016.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Concept handreiking "De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie". Deze handreiking wil samenwerkings- en ketenpartners bij smart mobility toepassingen een handvat bieden om te kunnen bepalen wie van hen als verantwoordelijke(n) moet(en)worden aangemerkt.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Vergaderstuk juridische tafel rond het thema "floating car data" als punt van zorg over de beschikbaarheid van data ten behoeve van verkeersmanagement en de mogelijkheden van de wegbeheerder om deze data te kunnen verwerken. Met aandacht voor datazeggenschap, dtaprotectie en aansprakelijkheden.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Agenda bijeenkomst ronde tafel juridische aspecten van 10 mei 2016.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Nieuwe technologie in de auto: hoe maak ik het veilig en comfortabel?

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Vergaderdatum: 10 mei 2016

Verslag bijeenkomst ronde tafel security van 10 mei 2016, verzonden als bijlage voor de bijeenkomst van 7 juli 2016.