Presentatie Juridische aspecten TRL Rapport

Publicatiedatum: 
16 oktober 2017

De Europese Commissie heeft een onderzoek laten uitvoeren op welke wijze toegang tot in-car data kan worden ontsloten voor derde partijen en laten toetsen aan de eisen die partijen hieraan stellen. Dit TRL rapport () is recent uitgebracht. In Nederland is een quick scan uitgevoerd voor de juridische aspecten op de inhoudelijke keuzes en adviezen. De presentatie van deez quick scan beschrijft op hoofdlijnen de conclusies.