Positie van de wegbeheerder ten aanzien van Probe Vehicle Data

Publicatiedatum: 
28 juni 2016
Vergaderdatum: 
28 juni 2016

Vergaderstuk juridische tafel rond het thema "Probe vehicle data" met als zorgpunt de positie van de wegbeheerder ten aanzien van datauitwisseling tussen wegkant en voertuig en vice versa. Met aandacht voor aspecten als datazeggenschap en de wet op persoonsbescherming.