Notite ten behoeve van de Ronde Tafel Juridische Aspecten