Markt en overheid: wie geeft kleur aan ITS diensten?

Publicatiedatum: 
25 augustus 2016
Vergaderdatum: 
01 april 2016

In  dit  discussiepaper  gaan  we  in  op  de  dilemma’s  die  een  rol  spelen  in  de  wereld  van  de
reisinformatieapps. Dit paper geeft een overzicht van de belangrijkste dilemma’s die er bestaan in de relaties tussen overheid, markt en reiziger. Deze dilemma’s dienen ter voeding van de discussie over hoe deze apps nog verder verbeterd kunnen worden. Ons discussiepaper sluit af met een aantal aanbevelingen ten aanzien van de ontwikkeling van reisinformatie.