Inventarisatie evaluatiemethoden C-ITS

Publicatiedatum: 
08 december 2015
Vergaderdatum: 
08 december 2015

Presentatie over de inventarsatie van evaluatiemethoden voor C-ITS, te weten: Evaluatiemethodiek regelscenario's, FESTA, Evaluation while doing, Richtlijnen ex-post beleidsevaluaties, integrale afweegmethode voor benutten en leidraad evaluaties benutting