Internationale stukken omgang persoonsgegevens bij connected voertuigen

Publicatiedatum: 
06 november 2017

In de afgelopen twee maanden zijn internationaal van verschillende autoriteiten persoonsgegevens stukken verschenen over de relatie tussen dataprotectie en connected en coöperatieve voertuigen. Naast de recentelijk gepubliceerde aanvraag van de Europese Commissie over hoe om te gaan met C-ITS (Wifi-P) in het licht van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarop door de Werkgroep29 gepubliceerde Opinie 3/2017, is ook een verklaring over ITS uitgegeven door de wereldconferentie van Privacy Autoriteiten in Hongkong. Deze zal ook in de bibliotheek worden opgenomen, evenals de handreiking die de Franse dataprotectie autoriteit CNIL heeft uitgegeven over de omgang met persoonsgegevens bij connected voertuigen.