Intelligente Verkeers Regel Installatie(iVRI) – Fase 1 Deliverable G4:IRSIDD Interface VLOG vs1.2

Publicatiedatum: 
23 november 2016

In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vier VRA leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van connected en coöperatieve functionaliteit. Dit document vormt Deliverable G4 van de afgesproken leverdelen in de opdrachtverstrekking, omschreven als “Koppelvlakken beschrijving conform de Interface Requirements Specification (IRS) & Interface Design Description (IDD) methodiek”. Deze deliverable geeft een overzicht van de V-Log interface uitbreiding, waarmee “connected” use cases kunnen worden voorzien van de benodigde informatie. Dit document is tot stand gekomen door samenwerking van de vier leveranciers in de werkgroep