Intelligente Verkeers Regel Installatie (iVRI) – Fase 2 Deliverable 1d: IRS security vs 1.1

Publicatiedatum: 
13 oktober 2016

In mei 2016 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan vijf VRA leveranciers om de in fase 1 opgeleverde iVRI architectuur, te bouwen en te testen in samenwerking met applicatiebouwers. Dit document vormt Deliverable 1d van de afgesproken leverdelen in de opdrachtverstrekking en beschrijft de security requirements voor de ITS applicatie, de TLC en de RIS. Dit document is tot stand gekomen door samenwerking van de vijf leveranciers in de werkgroep