Integrale rapportage Praktijkproef Amsterdam (eerste fase)

Publicatiedatum: 
05 februari 2015

Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige proef om met nieuwe technologieën langs de weg en in de auto de files te verminderen. een grote belofte. In Praktijkproef Amsterdam worden de nieuwe technologieën schalig in de praktijk van de Metropoolregio Amsterdam beproefd. Deze integrale rapportage bevat de uitkomsten van de eerste fase van Praktijkproef Amsterdam. De integrale rapportage is gebaseerd op de evaluatie van het wegkant spoor, de tussenrapportages van de evaluatie van het in-car spoor en de evaluatie van de samenwerking (procesevaluatie). De rapportages van deze evaluaties gaan elk in meer detail. De integrale rapportage is input voor het te nemen go-nogo besluit voor de tweede fase van Praktijkproef Amsterdam.