Input communicatie Praktijkproef Amsterdam (wegkant)

Publicatiedatum: 
11 april 2014

Voorafgaand aan de start van de Praktijkproef Amsterdam (PPA) op 3 februari 2014 wil Rijkswaterstaat West-Nederland Noord i.s.m. Tappan Communicatie / het projectteam graag inzicht verkrijgen in de beleving van de direct betrokkenen rond deze proef. In dit onderzoek is uitgegaan van een meer toetsende en deels ontwikkelende insteek, in tegenstelling tot exploratie van de mogelijkheden of communicatiestrategie. Het verkrijgen van input voor de communicatie-uitingen is dan ook nadrukkelijk centraal gesteld.