Handreiking verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in een consortium (concept)

Publicatiedatum: 
28 juni 2016
Vergaderdatum: 
28 juni 2016

In de dataprotectie wetgeving is een centrale rol toebedeeld aan de 'verantwoordelijke' degene die doel en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaald. Met name in consortia, die vaak voorkomen in de Smart Mobility omgeving, is niet altijd duidelijk wie die rol heeft. De handreiking geeft aan hoe dit kan worden bepaald.