Ex-ante evaluatie tweede fase Praktijkproef Amsterdam

Publicatiedatum: 
24 september 2015

Dit Rapport behelst de ex-ante evaluatie van de tweede fase Praktijkproef Amsterdam met als doel een beeld te geven van de te verwachten resultaten en uitkomsten/effecten van de tweede fase.; Nadat in de eerste fase de nieuwe technologieën nog in twee aparte sporen zijn beproefd (wegkant spoor en in-car spoor), is de grootste uitdaging in de tweede fase om de integratie van technologieën langs de weg en in de auto een stap dichterbij te brengen, naast de verdere uitrol en intensivering van de samenwerking (publiek en privaat).