Evaluatie PPA Zuidoost (eindrapport)

Publicatiedatum: 
14 december 2016

Dit eindrapport bevat de uitkomsten van de evaluatie van PPA Zuidoost.

(vastgesteld door PPA stuurgroep)

Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een serie grootschalige testen met de nieuwste innovaties in de auto
en op de weg. Het doel van Praktijkproef Amsterdam – een van de Routeprojecten van Beter
geïnformeerd op weg – is om stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto’s en systemen
langs de weg (bijvoorbeeld routeinformatiepanelen en verkeerslichten, maar ook verkeerscentrales)
digitaal met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de proef bij aan een betere
doorstroming van het verkeer, minder files, een schonere stad en aan een betere serviceverlening aan
weggebruikers.....