Evaluatie eerste proef PPA Zuidoost (Achtergrondrapport)

Publicatiedatum: 
08 december 2016

Dit achtergrondrapport bevat de uitkomsten van de evaluatie van de eerste proef van PPA Zuidoost.

(Vastgesteld door PPA Stuurgroep)

Dit rapport bevat de bijlagen:

1. Overzicht succescriteria (eerste proef) PPA Zuidoost
2. Achtergrond evaluatie gedragskundige aspecten
3. Achtergrond evaluatie verkeerskundige aspecten
4. Toelichting transitiepaden Beter geïnformeerd op weg

Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een serie grootschalige testen met de nieuwste innovaties in de auto
en op de weg. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement
en reisinformatie op zo’n grote schaal getest in het dagelijkse verkeer. Dus met echte
auto’s en echte weggebruikers in de drukke Amsterdamse regio. Het doel van Praktijkproef Amsterdam
– een van de Routeprojecten van Beter geïnformeerd op weg1) – is om stapsgewijs toe te werken naar
een toekomst waarin auto’s en systemen langs de weg (bijvoorbeeld routeinformatiepanelen en
verkeerslichten, maar ook verkeerscentrales) digitaal met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken.
Zo draagt de proef bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en een
schonere stad en aan een betere serviceverlening aan weggebruikers ...